BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานฉะเชิงเทรา" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 378 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานฉะเชิงเทรา

21. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C ฉะเชิงเทรา

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้
- ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น
- ทำกิจกรรมส่งเสริม

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน 9,500 - 10,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 15 พ.ค. 2559


  22. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

  1.ตรวจสอบ วิเคราะห็์รางานการผลิตประจำวัน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  2.ตรวจสอบและอนุมัติใบงานผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  23. วิศวกรซ่อมบำรุง

  1.จัดทำเอกสารมารตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกซ่อมบำรุง
  2.วิเคราะห์ปัญาเครื่องจักรและจัดทำข้อมูลเพื่อหาทา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 - 30,000 ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  24. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต (Planing Department Manager)

  1. บริหารจัดการควบคุมตรวจสอบเสนอแนะทำแผนและปรับปรุงพัฒนางานด้าน การวางแผนการผลิต งานคลังวัตถุดิบ
  2.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  25. วิศวกรควบคุมการผลิต / QC ENGINEER

  1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าตลอดกระบวนการ
  2.จัดทำ,แก้ไข,ปรับปรุงเอกสารภายในแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  26. จป.วิชาชีพ

  1.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
  2.จัดทำรายงานส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เช่น จป(ว) , สอ.1 , สอ.3

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 บาทตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  27. ผู้จัดการแผนกผลิต ( Production Section Manager )

  • ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  28. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Department Manager )

  • Directs day-to-day operation activities
  • Primary liaison with the customer on matters pertaining

  อัตรา 1

  เงินเดือน 100,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  29. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

  1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา
  2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป+ค่าล่วงเวลา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  30. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager)

  1. บริหารจัดการให้เกิดการจัดทำข้อตกลงทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  31. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource department manager)

  - วางแผนอัตรากำลังคน
  - กำหนดแนวทางในการสรรหา
  - กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  32. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO)

  จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบภายในและภายนอกของบริษัท
  ประสานงานกิจกรรม TQA กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 พ.ค. 2559


  33. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  - มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  34. ผู้จัดการบริหารรถ(Fleet Operator) ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1.รับผิดชอบบริหารความพร้อมรถเทรเลอร์ ดูแลรับผิดชอบ 50 คันขึ้นไป
  2.บริหารให้รถมีรายได้
  3.บริหารพนัก

  อัตรา 2

  เงินเดือน เงินเดือน 21,000+คอมมิชชั่นวัดผลต่อคัน (คันละ 540 บาท)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  35. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารรถ(ผู้ช่วย Fleet Operator)

  1.ร่วมกับ Fleet Manager จัดทำประวัติทรัพย์สินที่รับผิดชอบ
  2.บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าให้มีความพร้อม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  36. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (อะไหล่รถยนต์)

  1.วางแผนงานในแผนกคลังสินค้า(อะไหล่รถบรรทุก) รวมทั้งติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
  2.ควบคุมระบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  37. ผู้ช่วยคนคุมรถบรรทุกขนาดใหญ่

  1. ร่วมกับ Fleet Manager จัดทำประวัติทรัพย์สินที่รับผิดชอบ
  2. บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าให้มีความพร้

  อัตรา 2

  เงินเดือน เงินเดือน 14,000+คอมมิชชั่นวัดผลต่อคัน (คันละ 360 บาท)+ค่าเช่าบ้าน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  38. ช่างซ่อมบำรุง (รถบรรทุก)

  ซ่อมรถบรรทุกของกลุ่มลูกค้าภายในและภายนอก

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  39. พนักงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านกาแฟ Amazon สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

  -ให้บริหารขายขนมและเครื่องดื่ม พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  -ทำเครื่องดื่มของทางร้าน (มีผู้ชำนาญการ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2559


  40. พนักงาน Interior Designer

  1.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้กับลูกค้า
  2.นำเสนอแนวคิดในกา

  อัตรา 50

  เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 15 เม.ย. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19    ต่อไป >>>  หางานกทม   หางานลําปาง   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานบางบัวทอง   หางานภาคเหนือ   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางาน นครปฐม   หางาน สกลนคร   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานสปริง   หางานพริตตี้   หางานอยุธยา   หางานธุรการ   หางาน พนักงานขับรถ   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานโรงแรมหัวหิน   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30