BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานประเวศ" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1156 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานประเวศ

141. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดและเทคโนโลยี

กำหนดทิศทาง วางแผนงานและกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยและขยายช่องทางการตลาด ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  142. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)

  พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)
  1.พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  143. พนักงานประสานงานฝึกอบรม

  1.วางแผนและบริหารจัดหลักสูตรอบรมการผลิตการบำรุงรักษาแบบ Public Training ของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  144. เจ้าหน้าที่งานขาย [Sales Agent]

  1.ทำเอกสารเสนอราคา ตอบข้อซักถามและประสานงานเรื่องราคาการสอบเทียบกับลูกค้า
  2.ดูแลลูกค้าตามพื้นที่ที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  145. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม

  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมในการจัดการประกวดให้รางวัล (Award)ประเภทต่างๆ
  ประสานงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  146. พนักงานประสานงานศูนย์แปล

  ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้แปลและล่าม ตรวจเช็คเอกสารที่ได้รับจากผู้แปลก่อนส่งให้ลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  147. พนักงาน งานคุณภาพ

  ควบคุม ดูแล แก้ไข ทบทวน งานคุณภาพ ดูแลประวัติบุคลากรในฝ่าย ดูและรับผิดชอบการตรวจติดตาม ดำเนินการแก้ไ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  148. หัวหน้างานขาย

  1. ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านงานขายและให้บริการลูกค้า บริการสอบเทียบเครื่องมือ
  2. ดูแลลูกค้าตามพื้น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  149. พนักงานรับ-ส่ง เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  - ตรวจรับและจัดส่งเครื่องมือวัดฯ นอกสถานที่ ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบเทียบ นักเคมี เพื่อส่งการสอบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  150. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม(J-SMEs)

  •จัดทำแผนสำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม
  •ออกแบบ ควบคุม ติดตามผล พัฒนา กระบวนการ ให้บริก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  151. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ

  1. ดำเนินการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานกำหนด
  2. ดูแลและรักษา ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  152. ช่างสอบเทียบห้องปฎิบัติการความชื้น

  ควบคุม/ดูแลงานในภาพรวมด้านการสอบเทียบเครื่องมือสาขาความชื้น ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  153. : พนักงานการเงิน (สัญญาจ้าง)

  - ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
  - ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
  - ตัด Statement

  อัตรา 2

  เงินเดือน ค่าจ้าง 504 บาท/วัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  154. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และเงินได้ เงินหักประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามกำห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  155. ผู้เชี่ยวชาญอุตสหกรรม

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  156. พนักงานการเงินรับ

  :หน้าที่ของพนักงานการเงินรับ:
  1. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากการับลงทะเบียนประจำวันเพื่อจัดทำใบนำฝาก
  2.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  157. พนักงานประสานงานโครงการ

  1. ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการลู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  158. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

  ติดต่อประสานงานหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของบริษัทฯ
  ประสานงานภายในกับแผนกต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  159. พนักงานประสานงานประกวดกิจกรรม(Award)

  - จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมในการจัดการประกวดให้รางวัล (Award)ประเภทต่างๆ
  - ประสา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 เม.ย. 2559


  160. พนักงานขาย (สาขาแฟชั่นฯรามอินทรา)

  1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด
  2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้ง

  อัตรา 10

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 15 เม.ย. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 58    ต่อไป >>>  หางานราชการขอนแก่น   หางานประชาสัมพันธ์   หางานศรีสะเกษ   หางานในสมุทรสาคร   หางานคอมพิวเตอร์   หางานทำเชียงใหม่   หางานราชบุรี   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานในเชียงใหม่   หางานนครพนม   หางาน sale   หางานแม่บ้าน   หางานจังหวัดนครปฐม   หางาน พัทยา   หางาน กาฬสินธุ์   หางานทนายความ   หางานโรงแรม   หางานทัวร์   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานตรัง   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30