BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานพยาบาล" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 613 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานพยาบาล

261. เภสัชกร (Full time/Part time)

บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บริหารสินค้าคงคลัง และให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ

อัตรา 2

เงินเดือน 22,000-25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  262. นักโภชนากร(ประจำห้องอาหาร)

  ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  263. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)

  - ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
  - ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย
  - จัดเตรียมห้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 11,000-12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  264. เภสัชกร Full Time

  จัดยา,จ่ายยา ,สั่งซื้อยา ,ดูแลสต้อคยา ฯลฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  265. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ **สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ**

  - ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
  - ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย
  - จัดเตรียมห้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  266. นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

  ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus One (บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชั้น 12)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  267. เจ้าหน้าที่ยานยนต์

  ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย
  ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาล เช่น ส่งจดหมาย ส่งผล LAB ฟิล์ม
  เป็นต้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  268. พนักงานซ่อมบำรุง

  ปฏิบัติงานในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในโรงพยาบาล ตามแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติงานลั

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11000-13000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  269. นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)

  ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  270. Patient Care Coordinator

  - บริการ ดูแล และให้ข้อมูลผู้ป่วย (รวมทั้งทางโทรศัพท์) ตั้งแต่แรกรับ ระหว่างรอรับบริการและสิ้นสุดบริ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  271. พนักงานบริการ-เดินบัตร

  ให้บริการเวชระเบียน ในการจัดเตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ บริการการจัดส่ง และติดตามเก็บเวชระเบียนคืน ซ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  272. พยาบาล OPD,OR

  ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
  และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  273. นักรังสีเทคนิค

  -ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย
  -การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยขอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  274. Sale Executive (สินค้ารองเท้าสุขภาพ)

  - ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำ รองเท้าสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  275. พยาบาลวิชาชีพ

  ประจำ OPD,LR

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  276. ผู้ช่วยพยาบาล แผนกER/ICU

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมกำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  277. พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU/OPDศูนย์หัวใจ ด่วน!! (ประจำ)

  ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  278. พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/ICU/CCU)

  - ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  279. นักรังสีเทคนิค

  ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้ป่วยที่มาตรวจ ให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มาตรวจได้, ดูแลอุปกรณ์การตรวจทางรั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 5 เม.ย. 2558


  280. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม ในเครือรพ.เทพธารินทร์)

  - ปฏิบัติงานส่วนงานด้านทันตกรรม ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้งาน และสามารถเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 5 เม.ย. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31    ต่อไป >>>

  หางานสปริง   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานทําเชียงใหม่   หางาน ปทุมธานี   หางานแหลมฉบัง   หางานในขอนแก่น   หางานปทุมธานี   หางาน sale โรงแรม   หางานสุวรรณภูมิ   หางานอุบล   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานที่หัวหิน   หางาน สระบุรี   หางานพาสทาม   หางานธุรการ   หางานแถวรามคําแหง1   หางานบรรณารักษ์   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานสุพรรณบุรี   หางานเชียงราย   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , สูตรอาหาร , สูตรน้ำพริก , สูตรน้ำจิ้ม , สูตรของหวาน , สูตรเบเกอรี่ , สูตรเครื่องดื่ม ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30