BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานแถวบางแค" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 12704 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแถวบางแค

12521. พนักงานขับโฟร์คลิฟท์

ขับโฟร์คลิฟท์ ระบบไฟฟ้า Auto ดีเซล

อัตรา 10

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12522. ผู้จัดการแผนกรถบรรทุก

  1.วางแผนให้คนขับรถบรรทุก,รถพ่วง,รถเทรเล่อร์ ส่งสินค้าตามแผนประจำวัน
  2.มีความสามารถในการซ่อมรถ บรรทุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12523. พนักงานทั่วไป

  ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12524. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน

  ดูแลระบบการเงินทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12525. พนักงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

  จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการทดลองในห้องทดลองดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องมือและอุปกรณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12526. พนักงานซ่อมบำรุง

  ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังและปฏิบัติตามคำสั่งสร้างที่ได้รับการอนุมัติ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12527. Technical Sale

  ดูแลงานขายและติดต่อลูกค้า , ทำการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ , เพิ่มยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ อื่นๆที่ได้รั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12528. พนักงานบุคคล

  งานสรรหา,งานฝึกอบรม,ปฐมนิเทศน์,บันทึกสถิติขาด-ลา-มาสายและโอ.ที,สต๊อกอุปกรณ์สนง.-วัสดุสิ้นเปลือง,ทะเบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12529. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  ออกใบสั่งซื้อ , ติดต่อSupplier , ติดตามสินค้าค้างส่ง
  จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขาย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12530. พนักงานขาย

  เสนอขายผลิตภัณฑ์ข้าวสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12531. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ดูแลลูกค้าและประสานงานขาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12532. วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำภูเก็ต)

  คำนวณและออกแบบระบบไฟฟ้าในบ้านและโรงงาน
  ตรวจหน้างานและควบคุมงาน
  สามารถวางแผนงานการทำงานเป็นขั้นตอน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โฮมแปลน จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 29 ก.ค. 2553


  12533. สถาปนิก (ประจำภูเก็ต )

  ออกแบบบ้านรีสอรท์ บ้านพักอาศัย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โฮมแปลน จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 29 ก.ค. 2553


  12534. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (โฟร์แมน) ประจำภูเก็ต

  รับผิดชอบในการจัดลำดับงาน ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  ควบคุมดูแลงานตกแต่งภายในรวมทั้งงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โฮมแปลน จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 29 ก.ค. 2553


  12535. ผู้จัดการฝ่ายขายประจำโครงการภูเก็ต

  บริหารงานขายและมีความสามารถในการปิดการขายและให้เช่าโครงการบ้านราชมรรคลา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โฮมแปลน จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 29 ก.ค. 2553


  12536. พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานเขียนแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการตรวจสอบแบบก่อนส่งให้ผ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12537. วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดทำวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐาน คำนวณหาเวลามาตรฐานในการผลิตเข้าปฏิบัติงานต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12538. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในงานตรวจสอบการคำนวณขนาดคอยล์และประสานควบคุมการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง, ควบคุม ตรวจสอบและอนุมัต

  อัตรา 7

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12539. โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  เขียนและพัฒนาโปแกรมให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำคู่มือเ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12540. ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี

  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษา พัฒนาเครื่องจักร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 636    ต่อไป >>>  หางาน mc   หางาน นครปฐม   หางาน อยุธยา   หางาน ชลบุรี   หางานโรงงาน   หางานจังหวัดตาก   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานรัตภูมิ   หางานที่พัทยา   หางานในกาฬสินธุ์   หางาน นนทบุรี   หางานซอยลาซาล   หางานสมุทรสาคร   หางานกิมหยง   หางาน ภูเก็ต   หางานpc   หางานบางบัวทอง   หางานชุมพร   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30