BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานโรงงาน" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 2793 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานโรงงาน

181. หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

- ควบคุม/ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯทั้งระบบ
- ดำเนินงานและเป็นผู้ประสานงานด้านสิ่

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ(ตามตกลง)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  182. ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)

  - ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์
  - ดูแลช่างพิมพ์
  - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  183. ผู้จัดการแผนกผลิต ( Production Section Manager )

  • ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  184. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Department Manager )

  • Directs day-to-day operation activities
  • Primary liaison with the customer on matters pertaining

  อัตรา 1

  เงินเดือน 100,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  185. หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์ , วิศกรไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์

  หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์
  -ประสานงานกับฝ่านขายและวิศวกรโรงงานเพื่อดำเนินการวิจัย ปรับป

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  186. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  - สำรวจกิจกรรมและงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
  - สำรวจจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน เพื่อประเมินระบบการค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  187. เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)

  1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
  3. ร

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  188. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager)

  1. บริหารจัดการให้เกิดการจัดทำข้อตกลงทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 พ.ค. 2559


  189. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  - จัดทำใบเสนอราคา ตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
  - รับผิดชอบการสรุปย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 9 พ.ค. 2559


  190. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  191. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  ควบคุมดูแลจัดการระบบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าและ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  192. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  193. หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  HRM
  - งานสรรหา ว่าจ้าง
  - งานค่าตอบแทน สวัสดิการ
  HRD
  - งาน พัฒนาพนักงานและฝึกอบรม
  - งาน แรงงานสั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  194. หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)

  - วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
  - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  195. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผล

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  196. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานชลบุรี)

  - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามคู่มือการดำเนินการและ แผน PM
  - ปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม KPI ที่กำหนด
  - ดูแ

  อัตรา 9

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  197. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ-เครื่องมือวัด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  198. หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องเทศ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  199. ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  - วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 พ.ค. 2559


  200. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)

  ให้คำปรึกษาและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
  จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย
  ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานภายใน-ภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 6 พ.ค. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 140    ต่อไป >>>  หางานสมุย   หางานรับโทรศัพท์   หางานสกลนคร   หางานเลขานุการ   หางานในสมุทรสงคราม   หางาน ลำปาง   หางานราชการนครปฐม   หางานอุทัยธานี   หางานในโคราช   หางานนครราชสีมา   หางานแม่บ้าน   หางานร้านอาหาร   หางานศรีราชา   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางานจังหวัดระยอง   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานในกาฬสินธุ์   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30