BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานโรงงาน" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 2793 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานโรงงาน

241. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

1. ควบคุมดูแลการจัดการงานคลังสินค้า , และวัตถุดิบ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่ายสินค้าวัตถุดิบ สินค้

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  242. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1. ควบคุมดูแลงานสรรหาค่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  2. ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมายตามแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  243. หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานบางพลี สมุทรปราการ)

  1. วางแผนการทดลองและควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนการทดลอง
  2. วิจัยและทดลองเพื่อพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  244. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1.บริหาร จัดการ ควบคุมคลังสินค้า (คลังวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, คลังสินค้าบรรจุภัณฑ์)
  2.บริหาร จัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท/เดือน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  245. เจ้าหน้าธุรการ (ISO) [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  -สำเนาเอกสารและทำการแจกจ่ายเอกสารในระบบคุณภาพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  -รวบรวมและจัดเก็บเอกสารในระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15k หรือแล้วแต่ตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  246. หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำที่โรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

  1. วางแผนการทดลองและควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนการทดลอง
  2. วิจัยและทดลองเพื่อพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  247. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  - ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรจุเป้าหมายตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  248. เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

  เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
  1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  249. วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)

  - ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  250. วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)

  1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot
  2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก
  3.ควบคุมดูแลระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ชัยภูมิ

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  251. พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)

  1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา
  2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ
  3.การสร้างความส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  252. หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

  1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
  2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ตาก

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  253. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงงานมิตรผล ภูหลวง)

  • เก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตามแผนความถี่และวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายการที่ กำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด เลย

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  254. ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

  1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
  2. จัดเตรียมอุปกร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  255. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง วิศวกรรมเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

  1.รับผิดชอบ ดูแลงานรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกน้ำตาล กากน้ำตาล ให้สอดคล้องกับระบบ Logistics
  2.ดูแลงานโก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  256. หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)

  1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
  2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  257. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)

  1.ควบคุมเครื่องจักร
  2.ควบคุมการผลิต
  3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  258. วิศวกรวางแผนการผลิต

  • วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด
  • วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  259. หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)

  1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
  2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  260. เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง

  • ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 140    ต่อไป >>>  หางานสมุย   หางานรับโทรศัพท์   หางานสกลนคร   หางานเลขานุการ   หางานในสมุทรสงคราม   หางาน ลำปาง   หางานราชการนครปฐม   หางานอุทัยธานี   หางานในโคราช   หางานนครราชสีมา   หางานแม่บ้าน   หางานร้านอาหาร   หางานศรีราชา   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางานจังหวัดระยอง   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานในกาฬสินธุ์   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30