BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานโรงงาน" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 2793 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานโรงงาน

261. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)

1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  262. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

  ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC

  อัตรา 1

  เงินเดือน 21,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  263. วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

  1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
  2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ชัยภูมิ

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  264. วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

  1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
  2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ชัยภูมิ

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  265. เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

  1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
  2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย
  3. สร้างความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  266. หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)

  1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
  2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ชัยภูมิ

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  267. วิศวกรคลังสินค้าเเละจัดส่ง (เครื่องกล)

  • ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  268. เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)

  1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler)
  2.บันทึกค่าต่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  269. หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

  1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
  2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด ตาก

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  270. วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)

  - ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  271. นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)

  1. ด้านต้นทุนผลิต
  2. งบประมาณ
  3. Stock
  4. Fixed Asset การจัดทำ Report ด้านบัญชี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  272. เจ้าหน้าที่ QA อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก

  1.จัดเตรียมเอกสาร และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001
  2.จัดเตรียมขั้นตอนกระ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 5 เม.ย. 2559


  273. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ

  - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้าง
  - ตรวจสอบปริมาณและการเบิก-จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 31 มี.ค. 2559


  274. ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต
  2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  275. QC Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุณคุณภาพ

  1. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  276. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) (ประจำสาขาชลบุรี)/

  1. รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  277. หัวหน้าแผนกผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • GLOBO FOODS CO., LTD.

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 มี.ค. 2559


  278. หัวหน้าแผนกผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • GLOBO FOODS CO., LTD.

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 มี.ค. 2559


  279. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • GLOBO FOODS CO., LTD.

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 มี.ค. 2559


  280. ผช.ผจก.แผนกตรวจสอบคุณภาพ ( QC )

  ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • GLOBO FOODS CO., LTD.

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 มี.ค. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 140    ต่อไป >>>  หางานสมุย   หางานรับโทรศัพท์   หางานสกลนคร   หางานเลขานุการ   หางานในสมุทรสงคราม   หางาน ลำปาง   หางานราชการนครปฐม   หางานอุทัยธานี   หางานในโคราช   หางานนครราชสีมา   หางานแม่บ้าน   หางานร้านอาหาร   หางานศรีราชา   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางานจังหวัดระยอง   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานในกาฬสินธุ์   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30