BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับ-อัญมณีชั้นนำของโลก โรงงานผลิตตั้งบน ถนนบางนา-ตราด (กม.3)


ที่อยู่ 28 ถ.บางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260


โทร 02-746-9350-1 ต่อ 153,151

1. พนักงานตรวจสอบภายใน

• วางแผนงานตรวจสอบประจำปี ได้แก่ ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ , วางแผนการ

อัตรา 2

เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  2. Business Development Coordinator

  1.Assists in business development activities including coordinating with international partners and

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  3. นักออกแบบ (Hand Desing)

  คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  4. นักออกแบบ ด้วยโปรแกรม

  ออกแบบเครื่งประดับอัญมณี
  -สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม Jewel CAD / Rhino /Illustrator / Adobe Photoshop /M

  อัตรา 8

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  5. พนักงาน รับ - ต่อสายโทรศัพท์

  1.ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท
  2.รับสาย - ต่อสายโทรศัพท์
  3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  6. ช่างทอง

  • ซ่อมแซม หรือ remodel จิวเวลรี่ ทั้งกับพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
  • สามารถสร้างชิ้นงานจากแบบที่

  อัตรา 5

  เงินเดือน 22,000-27,000 บาท/เดือน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  7. พนักงานธุรการเดินเอกสาร

  -เดินเอกสารภายในองค์กรตามที่รับมอบหมายในแต่ละวัน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-9,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  8. พนักงานออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Jewel CAD / 3D /Rhino

  - สร้าง Cadfile 3 D ตามข้อมูลใน Job Card
  - สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม (Jewel CAD / Rhino) Illustrator Ad

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  9. พนักงานคลังสินค้า

  1.เตรียมใบขนย้ายขาเข้า และใบแจ้งสรุปการตรวจรับสินค้า ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
  2.รับสินค้า ขาเข้า จากฝ่า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  10. Human Resources Department Manager

  Responsibilities:
  1. HRD (Human Resources Development)

  1.1 Development and Training : Apply the

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  11. นักลงทุนสัมพันธ์

  1. นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ อย่างสม่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  12. พนักงานจัดซื้ออัญมณีในประเทศ

  1. จัดทำเอกสารจัดซื้อและติดตามการส่งมอบอัญมณีจากคู่ค้า เช่น การวางแผนการจัดซื้ออัญมณี จัดทำเอกสารจัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  13. เลขานุการกรรมการบริหาร

  1.ติดต่อประสานงานการนัดหมาย / การประสานงาน /การเตรียมการประชุม
  2.จัดเก็บเอกสาร / ตรวจตราเอกสารก่อนน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป / หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  14. ธุรการ (วางแผนการผลิต)

  -จัดทำเอกสาร เพื่อแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิต การจัดส่งสินค้า
  -วิเคราะห์การเปลี่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-12,000 หรือตามประสบการณ์และความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  15. วิศวกรโยธา

  1. ควบคุมงานซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรโยธา ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ
  2. ควบคุมดูแลงาน ซ่อมสร้าง ด้านวิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  16. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

  1.ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
  2.สอบสวนการเกิดอุบัติเหต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000 -20,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  17. นักออกแบบ (Hand Desing)

  คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  18. พนักงานธุรการ

  1.จัดทำรายงาน / จัดเก็บ เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงาน
  2.แจกจ่ายแบบประเมินให้กับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  19. Group Accounting Executive

  1. Consolidation of group accounting reports for quarterly and yearend audit including providing all

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000-50,000บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  20. Sales Support / Sales Co-ordinator

  1.ติดตามงาน / ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง
  2.จัดทำ / จัดพิมพ์เอกสาร ต่างๆของฝ่ายการตลาดแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  21. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย(Account Sales Executive )

  I.Scope of work and authorities

  •Responsible for all sales activities, order processing, and expo

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  22. พนักงานบัญชีงบประมาณ

  1. วางแผน ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณของบริษัท
  1.1 ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  23. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Account Executive - ODM)

  1. Communicate with customers efficiently
  2. Follow up and coordinate with different departments ef

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  24. เจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มอิเลคทรอนิกส์

  1.ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ เช่น ติดตามภาพลักษณ์ของสื่อๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร คว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558


  25. กราฟฟิคดีไซด์

  1.ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในทางการตลาดจามที่ได้รับมอบหมาย
  2.แก้ไข Artwork ต่างๆ
  3.ถ่ายรูปสิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 19 เม.ย. 2558
  หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานนครราชสีมา   หางานขอนแก่น   หางานพิดโลก   หางาน ธรณีวิทยา   หางาน ลำปาง   หางานเทเลเซลล์   หางานประจวบ   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานลาดพร้าว   หางานที่หัวหิน   หางานทำที่ตรัง   หางานขับรถ18ล้อ   หางาน กาฬสินธุ์   หางานร้อยเอ็ด   หางานอุดร   หางานแถวรามคําแหง1   หางานพะเยา   หางานบรรณารักษ์   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap