BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด


ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP


ที่อยู่ 64/1 หมู่ 4 ถ.กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-312-4190-5 ext. 130 | แฟกส์ 02-312-4185

1. ช่างเทคนิคศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Technician)

1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผล

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  • ดูแลและรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีซื้อ (ค่าใช้จ่าย)
  • รับผิดชอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  3. พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์

  -ทำหน้าที่จัดทำข้อมูลและแบบที่เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
  -ดูแลการจัดทำตัวอย่างงานบรรจุภัณฑ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  4. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก

  -ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
  -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  5. ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา

  - ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารสถานที่
  - ปฎิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง
  - ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  6. ช่างซ่อมบำรุง ช่างCNC

  1. งานช่างซ่อมบำรุง : ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. งานช่างแ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  7. พนักงานธุรการ

  1.ให้การต้อนรับและคำแนะนำแก่ผู้มาติดต่องานที่บริษัทฯ
  2.รับและโอนสายโทรศัพท์สายนอกที่ติดต่อเข้ามายัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  8. Safety officer

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  9. ช่างเขียนแบบเครื่องกล

  1.ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเพื่อใช้ในการเขียนแบบ
  2.ทำหน้าที่เขียนแบบโดยใช้คอ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  10. Engineer (many positions) Work at Bangplee factory

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  11. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  12. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  13. ช่างไฟฟ้า

  บริษัท ฯ ต้องการช่างไฟฟ้าเข้ามาปฎิบัติงานในส่วนงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต่างๆ หลายหน่วยงาน ดังนี้

  ส่ว

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  14. ช่างเทคนิค (แม่พิมพ์พลาสติก)

  - ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
  - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  15. Safety officer

  • Monitor safety activities to comply with standard procedure and legal.
  • Conduct an investigation

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  16. Programmer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  17. ช่างเทคนิค, ช่างเขียนแบบ

  1. งานช่างซ่อมบำรุง : ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักรและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. งานช่า

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ต่อรองได้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  18. Project Admin

  • รับผิดชอบดูแลส่วนงานบริการ
  • รับผิดชอบด้านการบริหารโครงการ
  • รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  19. ช่างยนต์

  1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Utilities&Facilities ทั้งหใด ให้สำเร็จลุล่วงได้
  2. ซ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  20. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. ดูแลและประสานงานทางด้านซ่อมบำรุงทั่วไป
  2. ควบคุมงานขาย Scrap ของโรงงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  21. ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)

  1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558
  หางานเขตมีนบุรี   หางานบรรณารักษ์   หางานหัวหิน   หางานบริษัทต่างชาติ   หางาน นครราชสีมา   หางาน สถิติ   หางานเขตปทุมธานี   หางานราชการนครปฐม   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานพิษณุโลก   หางานในสมุทรสงคราม   หางานรัตภูมิ   หางานอสังหา   หางานวิจัย   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานรถเช่า   หางานฟอกย้อม   หางานสมุย   หางานโรงพยาบาล   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30