ห.จ.ก. แสงเทียนธรรมวิทย์ 
พี่เลี้ยงเด็ก
ไม่ระบุ
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ห.จ.ก. แสงเทียนธรรมวิทย์
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร  ติดต่อสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ ห.จ.ก. แสงเทียนธรรมวิทย์
ติดต่อ  -
ห.จ.ก. แสงเทียนธรรมวิทย์
เลขที่ 627 ถ.สิรินธร ซ.จรัสลาภ แขวงบางพลัด เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร  10700
Tel:0-2435-4361-2, 0-2881-1647-8
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้