บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
Formerly C.P. Convenience Store Company Limited, was established in 1988 by Charoen Pokphand Group to conduct the convenience store business in Thailand under the “7-eleven” trademark. The Company was granted a license to use the trademark from 7-eleven, Inc., USA. In 1989,
In 2007, the Company plans to establish another 400 – 450 new outlets both as stand-alone stores and store located in PTT gas stations to reach more target customer both in Bangkok, the vicinity and provincial areas.
The company aims to be the leader in convenience store business in Thailand that can satisfy the ever-changing demands of customer. The Company will focus on its strength, offering “convenience” to customer in purchasing goods and service through 7-eleven outlets that expand across the country and most of which are open 24 hours a day
เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อสินค้า
1.Forecasting สินค้าที่จะต้องสั่งตามรอบการสั่งประจำวันของ Supplier โดยดึงรายงานการสั่งสินค้าประจำวันเพื่อใช้ในการสั่งสินค้า
2. ตรวจสอบยอดสต็อคสินค้าคงเหลือตามรายงานการสั่งสินค้าประจำวันว่ามีสินค้าเพียงพอหรือไม่ตามรอบ Lead Time ของ สินค้า หากสินค้ามีสต็อคไม่เพียงพอจะทำการสั่งเพิ่มเติม
3.คีย์ข้อมูลการสั่งสินค้าแต่ละรายการเพื่อส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อ
4.ติดตามตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งตามรอบการส่งประจำวันว่าสินค้าเข้าตรงกำหนด และครบจำนวนที่สั่งหรือไม่เพื่อติดตามกับฝ่ายจัดซื้อ
5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในรายละเอียดของการเล่นรายการ Promotion ของสินค้าแต่ละรายการ เก็บข้อมูลของสินค้า
6. Set รอบการสั่งและส่ง ของ Supplier รายใหม่
7. จัดทำรายงานและข้อมูลของสินค้าที่ขาดประจำวัน, รายงานการส่งสินค้าของ Supplier , Fill In Rate ประจำวันและ ประจำเดือน, Stock Day ประจำวันและประจำเดือน รวมถึงรายงาน Not Ship ประจำวัน เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อ และใช้เป็นข้อมูลวัดผล LG, DG ของ DC.
อัตรา  5 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  นนทบุรี
จังหวัด  นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์
3. สามารถทำงานได้ สัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์ - เสาร์
สวัสดิการ  1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง/ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
วิธีการสมัคร   รับสมัครทาง E-mail :recruitjob@cpall.co.th
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร  10500
Tel:0-2677-1719, 0-2677-1726  Fax:0-2677-1870
  WebSite : http://www.cpall.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้