บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
Formerly C.P. Convenience Store Company Limited, was established in 1988 by Charoen Pokphand Group to conduct the convenience store business in Thailand under the “7-eleven” trademark. The Company was granted a license to use the trademark from 7-eleven, Inc., USA. In 1989,
In 2007, the Company plans to establish another 400 – 450 new outlets both as stand-alone stores and store located in PTT gas stations to reach more target customer both in Bangkok, the vicinity and provincial areas.
The company aims to be the leader in convenience store business in Thailand that can satisfy the ever-changing demands of customer. The Company will focus on its strength, offering “convenience” to customer in purchasing goods and service through 7-eleven outlets that expand across the country and most of which are open 24 hours a day
พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง)
1 ดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงานระบบแสงสว่าง , ความเย็น ,ห้องเย็น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียให้สามารถใช้งานได้
3 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  8,500-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
สวัสดิการ  1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง/ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
วิธีการสมัคร   รับสมัครทาง E-mail :recruitjob@cpall.co.th
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร  10500
Tel:0-2677-1719, 0-2677-1726  Fax:0-2677-1870
  WebSite : http://www.cpall.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้