บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด  
บริษัทกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคารกสิกรไทย ผู้ดำเนินการด้านบริหารอาคาร เช่น ระบบสาธารณูปโภค งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานพนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย
ไม่ระบุ
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย รัฐศาสตร์ หรือบริหารจัดการ
3. สามารถบริหารงานบุคคลได้
วิธีการสมัคร  1. ส่งประวัติทาง E-mail : admin.pf@kasikornbank.com
2. สมัครด้วยตนเอง
3. ส่งประวัติทางไปรษณีย์
ติดต่อ  คุณรัชนิดา ยืนยิ่ง
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร  10400
Tel: 0-2273-3289   Fax:0-2273-3292
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้