บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบุคลากรมืออาชีพ พร้อมทีมงานทุกฝ่ายที่เชี่ยวชาญ และเปี่ยมประสบการณ์ในการมุ่งมั่น พัฒนา และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่าสิบปีบนถนนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ของบ้าน...ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”ปัจจุบัน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการเพื่อการอยู่อาศัยครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสร้างสรรค์บ้าน และคอนโดทันสมัย ที่เต็มความอบอุ่นกว่า 30 โครงการ และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (ติดต่อหน่วยราชการ)
ไม่ระบุ
อัตรา  ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา กฎหมาย และ/หรือ ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
3. มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรองสูง มีความรู้เรื่องกฎหมาย การจัดสรร อาคาร ผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถจัดทำแผนความเป็นไปได้ของโครงการอีกทั้งมีความแม่นยำเรื่องแผนที่ เส้นทาง และพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
สวัสดิการ  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสุขภาพ
3. เงินช่วยเหลือ
4. โบนัส
วิธีการสมัคร  1.รับสมัครผ่านทาง E-mail : Jobs@prinsiri.com
2.สามารถเข้ามาสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ติดต่อ  คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
Tel:0-2617-6900  Fax:0-2617-6911
  WebSite : http://www.prinsiri.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้