บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด 
บริษัทมหานครไรซ์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพสูง สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว มาตรฐานการผลิตของเราได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ HACCP และ ISO 9001:2000 ผู้บริหารของบริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวมากว่า 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจค้าข้าวในปี พ.ศ. 2594 หลังจากนั้น กำเนิดโรงสีข้าวมหานครธัญกิจ และเป็นผู้ส่งออกข้าว ผู้ผลิตนิตยสารข้าวไทย และเริ่มดำเนินธุรกิจค้าข้าวถุงในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมหานคร”
พนักงานบัญชีรับ ด่วน
รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร , ออกเอกสารเปิดบิล วางบิล ร้านค้า,บันทึกบัญชี , จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น ตรวจสอบยอดสรุป , รายงาน และสอบยันยอดคงเหลือเพื่อประกอบงบการเงิน
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตหนองจอก
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์การทำงานบัญชีเกี่ยวกับระบบการเปิดบิล วางบิล ห้างสรรพสินค้า และค้าส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS OFFICE) และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
5. มีตั้งใจ ซื่อสัตย์ และ มีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถปฎิบัติงานได้ทันที
สวัสดิการ  1.ประกันสังคม
2.อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
วิธีการสมัคร  - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
- ส่งจดหมายทาง email : raveewan@knowledgemanagement.co.th,teerapong@belowtheline.co.th
ติดต่อ  คุณรวีวรรณ
บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
95/5 หมู่9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530
Tel:02 2380710#101  Fax:02 2380718
  WebSite : www.thairice.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้