บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด 
บริษัทมหานครไรซ์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพสูง สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว มาตรฐานการผลิตของเราได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ HACCP และ ISO 9001:2000 ผู้บริหารของบริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวมากว่า 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจค้าข้าวในปี พ.ศ. 2594 หลังจากนั้น กำเนิดโรงสีข้าวมหานครธัญกิจ และเป็นผู้ส่งออกข้าว ผู้ผลิตนิตยสารข้าวไทย และเริ่มดำเนินธุรกิจค้าข้าวถุงในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมหานคร”
พนักงานขับรถและกระจายสินค้า
1.ขับรถให้พนักงานขายหน่วยรถเงินสดตามพื้นที่กำหนด
2.จัดส่งสินค้าให้ร้านค้าตามใบ Inv. ที่พนักงานขายเปิด
3.ดูแลสต๊อกสินค้าทั้งการรับและการจ่ายให้ถูกต้องอยู่เสมอ
4.ดูแลการซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
5.ติดตั้ง P.O.P. ต่างๆของร้านค้า
6.ช่วยเหลือพนักงานขายประจำรถเมื่อมีคำร้องขอ
อัตรา  3 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ทั่วประเทศ
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
สวัสดิการ  1.ประกันสังคม
2.อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
วิธีการสมัคร  - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
- ส่งจดหมายทาง email : raveewan@knowledgemanagement.co.th,teerapong@belowtheline.co.th
ติดต่อ  คุณรวีวรรณ
บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
95/5 หมู่9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530
Tel:02 2380710#101  Fax:02 2380718
  WebSite : www.thairice.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้