บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด 
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายโครงการทั้งเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ไม่ระบุ
อัตรา  ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม IIIustrator ได้
สวัสดิการ  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม AIA
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร   ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท
สมัครทาง E-mail
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
252 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
Tel:02-941-9631-2 ต่อ 300 หรือ 202   Fax:02-941-9819
  WebSite : www.sl-estate.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้