บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนถ่ายสำภาระ ลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้จัดการฝ่าย Sorting / คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร
- ควบคุมดูแลบริหารจัดการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
- ดูแลจำนวนพนักงานในหน่วยงานให้เพียงพอต่อการทำ
งานในแต่ละกะ รวมถึง ดูแลบริหารจัดการงานอื่นๆ
ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   สนามบินสุวรรณ
จังหวัด  สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร โดยสามารถอ่าน และมีความเข้าใจป้ายบอกสถานที่ และเที่ยวบิน (Tag) ที่ติดสัมภาระผู้โดยสาร
7. ต้องผ่านการอบรมจากกองฝึกอบรมบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (1H-U) และฝึกงานภาคปฏิบัติ ( On The Job Training) กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-984-0099 ต่อ 138
สวัสดิการ  เบี้ยขยัน เงินเบิกล่วงหน้า ประกันสังคม เงินกู้ ลากิจ ลาป่วย
วิธีการสมัคร   สมัครผ่าน www.panthaiair.com,hrpanthai@gmail.com
ติดต่อ  คุณนริศรา ดีขาย / คุณเพ็ญศิริ บุญรอด
บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
437 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  11120
Tel: 02-9610055  Fax:02-9610888
  WebSite : http://www.panthaiair.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้