สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาและฝึกอบรม
2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ
7. การตลาด
มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ
สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ไม่ระบุ
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  30,000 +++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาประเมิน , สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ปริญญาโท MBA, บริหารจัดการทั่วไป , สาขาบริหารโครงการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์บริหารโครงการ, งบประมาณ และมีความรู้ความสามารถการเขียนแผนงาน และโครงการได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ปฎิบัติงานที่ สาขาพัฒนาการ 18 และ สุขุมวิท 29
7. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
สวัสดิการ  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัส
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ประกันภัยกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น เงินสมรส, เงินคลอดบุตร,เงินอุปสมบท
6. เบี้ยขยัน
วิธีการสมัคร   สมัครทางเว็ปไซต์สมาคม
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครทางจดหมาย
สมัครทางE-mail
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
Tel:ำนักงานสุขุมวิท 29 : 02-258-0320 ต่อ 1116 และสำนักงานพัฒนาการซอย 18: 02-717-3000 ต่อ 255   Fax:02-719-9471
  WebSite : http://www.tpa.or.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้