กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป 

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จำกัด ในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

บริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำกัด และบริษัท ที.ซี.เค พลาสติก จำกัด เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ขวด PET , Preform, ขวด PP, ขวด PE, ฝาพลาสติกสำหรับปิดขวดพลาสติก, พาเลทพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

ปัจจุบัน มีพนักงานในเครือทังสิ้น กว่า 1,200 คน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร M.R.V. ปากเกร็ด นนทบุรี มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.โนนศิลา จ. ขอนแก่น บริษัท ฯมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพควบคู่เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แผ่ขยายทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้?ความสามารถ ของบุคลากร รวมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม ขณะนี้เปิดรับสมัครบุคลากรที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศต่อไป
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
1. รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
2. รับผิดชอบในระบบการจัดการด้านคุณภาพ และจัดทำคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
3. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ
4. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารในระบบ
5. ให้การฝึกอบรมในเรื่องคุณภาพ และจัดทำฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการ
6. ให้คำแนะนำในเรื่องของงานคุณภาพ และประสานงานกับองค์กรภายนอก
7. ดำเนินการคัดเลือกคณะผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Auditor)
8. รับผิดชอบในการส่งเสริมความตระหนักต่อความต้องการของลูกค้า
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด  สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
4. ประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/ISO 22000 หรือระบบ GMP/HACCP อย่างน้อย 3 ปี
5. มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารระบบคุณภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการตัดสินที่ถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น และมีความสามารถให้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน Internet,Microsoft word,Excel,Power point เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี
7. ทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
8. มีความรู้หรือผ่านการอบรมระบบ ISO 9001:2008 /ISO 22000:2005/ระบบ GMP/HACCP
9. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สวัสดิการ  สำหรับประจำโรงงาน
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- หอพัก(เฉพาะตำแหน่ง)
- รถรับส่ง
- ห้องพยาบาล 24 ชม.
- งานเลี้ยงปีใหม่
- เงินปรับประจำปี
- โบนัส
- สวัสดิการเงินแสดงความยินดีแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้ครอบครัว
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
วิธีการสมัคร  - ส่งใบสมัครทาง Email
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ  คุณปรีญานุช
กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
12 ม.3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี สิงหบุรี  16120
Tel: 081-874-6662, 036-537-970-1, 036-599-678-80   Fax:036-538-074, 036-599-681
  WebSite : www.tckinterplas.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้