กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด 

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเพื่อการเกษตร ,เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกวิจัยพัฒนา (โรงงาน-บางปู)
- วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
- วางแผนงานและงบประมาณของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท
- ควบคุม ดูแลและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 13B (เข้าไปสุดซอย)
จังหวัด  สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาโทเคมีวิเคราะห์
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมและพัฒนาการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC , GC อย่างน้อย 5 ปี
4. เคยผ่านงานในระบบ ISO9001 และ ISO17025 มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อ : บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด โทร : 089-815-1770
สวัสดิการ  1. เครื่องแบบพนักงาน
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ประกันกลุ่ม
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. กิจกรรม Sport Day
6. ท่องเที่ยวประจำปี
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. เงินกู้และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
9. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
10.เบี้ยขยัน (โรงงาน)
11. อาหารกลางวัน - เย็น (โรงงาน)
12. รถรับ-ส่ง (โรงงาน)
13. อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร  ส่งใบสมัครทาง Email
ส่งเอกสารการสมัครตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
โรงงาน : บางปู , บางเลน สำนักงาน : 56/1 ซอยอารีย์ 5 (เหนือ) ถ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
Tel:02-271-4343, 089-815-1770   Fax:02-271-1001
  WebSite : www.intercrop.co.th , www.agforepax.co.th , www.unilife.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้