กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง 


เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด
เจ้าหน้าที่ HRIS ฝ่ายบริหารงานบุคคล/ HRIS officer
1.การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลพนักงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และ ส่งให้กับหน่วยงานอื่นๆ
2.ประสานแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ HR System ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
3.พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องบันทึกเวลาของพนักงาน
4.พัฒนาระบบสำรวจข้อมูลบุคคล เพื่อรองรับปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
5.สนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้มีประสิทธิภาพ
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ วิทยาศาสตร์คอมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน HRIS อย่างน้อย 2 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์รวบรวมจัดทำรายงานด้านบุคลากรโดยใช้ระบบ HR System
5. หากมีความรู้ระบบ HR ของ Tiger soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. มีความกระตือรือร้น / ทำงานเป็นทีมได้
8. มีทักษะในการสอนงาน การถ่ายทอดประสบการณ์
สวัสดิการ  โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงประจำปี
วิธีการสมัคร  ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร   10100
Tel:02-282-2022 #286
  WebSite : www.trrsugar.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้