บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด 
อสังหาริมทรัพย์
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
ซ่อมบำรุงระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ประจำอาคารของโรงแรม เช่น ระบบปรับอากาศ/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ ปากช่อง
จังหวัด  นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป ทางด้านไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
สวัสดิการ  สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส
วิธีการสมัคร   ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ที่bonanza.hr1@gmail.com (ผู้สมัครยังสามารถเลือกส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์หรือยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองก็ได้ ตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด 222/157 อาคารบ้านสวนจตุจักร อาคารดี ชั้น 6 ซอยวิภาวดีรังสิต 17
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-5370450-54 แฟ็กซ์.02-5370458
ติดต่อ  คุณนลินทิพย์
บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
222/155-158 ชั้น6 อาคารบ้านสวนจตุจักร อาคารD ซอยวิภาวดีรังสิต 17 กรุงเทพมหานคร  10310
Tel:02-5370451-54,044-921113#603  Fax:02-5370458
  WebSite : www.thebonanzakhaoyai.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้