บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และ
ระบบลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม
วิศวกร , เจ้าหน้าที่ เขียนแบบ Auto CAD/ Solid Work/Inventor
1. เขียนแบบและ ออกแบบ เครื่องจักรโดยโปรแกรม Computer
2. ประมาณราคาต้นทุนตามที่ได้เขียนแบบหรือออกแบบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
อัตรา  3 อัตรา
เงินเดือน  10,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  บางนา-ตราด กม.36
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขา ออกแบบ / เครื่องกล / อุตสาหกรรมโรงงาน สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์มากกว่า 1 ปีในงานด้านออกแบบในรายละเอียดเครื่องจักร หรือระบบลำเลียง
4. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. มีความรับผิดชอบ และกระตือรื้อร้นในการทำงานสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
6. มีอัธยาศัยดีมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานเป็นทีมและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
7. สามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางช่างได้
8. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้ในบางครั้ง
9. มีทัศนคติที่ดี ชอบความท้าทาย ตั้งใจเรียนรู้
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ  - OT.
- เบี้ยขยัน 500 , 1,000 บาท / เดือน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ AIA
- เงินกู้ยืมบริษัทฯ
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ค่าอาหารสูงสุด 55 บาท/วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
- ค่าที่พัก
- ค่าเดินทาง
- ข้าวฟรี
- ชุดพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ท่องเที่ยวเชิงสัมมนาประจำปี
- รถรับ-ส่ง(รถบัส) สายบางนา-กิ่งแก้ว,สำโรง,แปดริ้ว,บางวัว(หอแป้น)
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
วิธีการสมัคร  - ส่งใบสมัครทาง E-mail
ติดต่อ  คุณแสงจันทร์ วรวิเศษ
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
51/14 ม.1 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา  24180
Tel:038-571-770 ต่อ 117 , 086-340-1812   Fax:038-570-977
  WebSite : www.mechfood.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้