บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ผู้ผลิตและส่งออก เข็มขัดรัดท่อเหล็กและสแตนเลสมาตราฐานอังกฤษ มานานกว่า 25 ปี
Assistant to QMR. / QS. Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำและติดตามผลการดำเนินงาน (KPI.)
- ตรวจประเมินคุณภาพ
- ฝึกอบรมมาตรฐาน
- ดูแลบุคลากร
- รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

เงื่อนไขการพิจารณา
1.โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
2.พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่คาดหวังเท่านั้น
3.อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ( ซ.เพชรเกษม 99 )
จังหวัด  สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการระบบบริหารคุณภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ผ่านงานด้านจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่านและเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี / มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
5. มีบุคลิคภาพดี มีความรับผิดชอบสูง / มีความกระตือรือล้น ละเอียดรอบคอบ
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี / มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร
8. ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นสูง / รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
9. มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ KPI. จะได้รับการพิจารณาทันที
10. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
สวัสดิการ  1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. รองเท้าเซฟตี้
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
5. โบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วิธีการสมัคร  - ส่งประวัติการทำงานทาง E-mail
ติดต่อ  คุณ รุ่งอรุณ ผึ้งแย้ม
บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
129/14-15 ถนนเพชรเกษม 99 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร  74130
Tel: 02-420-5393
  WebSite : www.orbit-hoseclips.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้