บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบ. หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ซึ่งผลิตอาหารประเภทเครื่องปรุงซอสสำเร็จรูปทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ ตราเด็กสมบูรณ์, Maxchup, i - chef มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ที่สามารถร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 2 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
• ควตรวจสอบการทำงานของพนักงานทั้ง Line , Lab , รับวัตถุดิบ รวมถึงการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
• วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป
• ควบคุมการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ดูแล และควบคุมการปฎิบัติงานของทีมงาน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
• รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจสอบการรับเข้าของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคลัง
• รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ได้แก่ ผสม หลังฆ่าเชื้อ ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
• รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ
• รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในการรับเข้าคลัง และตรวจก่อนส่งออก ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคลัง
• ตรวจติดตามระเบียบปฎิบัติงานการควบคุมแก้ว และการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัดภายในโรงงาน
• รับผิดชอบในการตรวจติดตามเมื่อตรวจพบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• ทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
• ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ, สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าก่อนจะดำเนินการจัดส่งออกจากโรงงาน
• ตรวจติดตามตามระเบียบปฎิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• ทวนสอบรายการการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำเดือนตามแผนประกันคุณภาพ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 2 อัตรา
• จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• บันทึกผลการตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  4 อัตรา
เงินเดือน  ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด  ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย หญิง,อายุ 25 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน) และ 23 ปีขึ้นไป (ระดับเจ้าหน้าที่)
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปี (ระดับหัวหน้างาน) และ 0-3 ปี (ระดับเจ้าหน้าที่)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP และ HACCP
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
สวัสดิการ  - เบี้ยขยัน
-โบนัสประจำปี
- ชุดยูนิฟอรม์, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินรางวัลอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือแต่งงาน, คลอดบุตร, กองทุนการศึกษาบุตร
- อุปสมบท, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ, ช่วยเหลืองานศพ, เงินเกษียณอายุ
- เป็นต้น
วิธีการสมัคร   ส่ง Resume มาที่ E-mail
สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
7/215 ม.6 ซ.พรประภา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   10120
Tel:038-650-224 (โรงงานระยอง), 02-674-7990 (สนญ.), 034-822-201-3(โรงงานมหาชัย)   Fax:038-650-233
  WebSite : www.maxchup.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้