บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด  
บริษัท มายเอดจ์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน ทั้งพนักงานประจำ พนักงานรายวัน การฝึกอบรมพนักงาน หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร

โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผู้ที่มีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน

At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource practices using various type of services that best fit organization needs.

Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
Web Developer & Graphic Design
- ดูแลและตรววจสอบความเรียบร้อยของเว็บไซท์ ให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ดูแลและจัดทำแบนเนอร์ ภาพประกอบ โปรโมชั่นเพื่อนำมาแสดงในหน้าเว็บไซท์
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆก่อนนำขึ้นเว็บไซท์
- วางแผนและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซท์ ร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดหรือตั้งค่าข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซท์
อัตรา  5 อัตรา
เงินเดือน  ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  อาคารสาทรธานี ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี ทางออกที่ 2
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานประมาณ 1 ปี
4. มีความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
7. ติดต่อ : คุณเจ โทร : 092-225-9300
สวัสดิการ  1. ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
2. ประกันสังคม
3. โบนัสประจำปี
4. วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
5. กองทุนเงินช่วยเหลือบุตร
6. กองทุนสำหรับพนักงาน
7. เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
8. ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
วิธีการสมัคร  ส่งใบสมัครทาง E-mail
หรือโทรถามข้อมูลได้ที่
- คุณฉัตรนรี ก้องวัฒนากุล (พี่เอ๋) โทร. 081-437-0111
- คุณรพีพรรณ อำไพ (พี่ปาล์ม) โทร. 080-575-8555
- คุณวิจิตรา บุญแล (พี่วิ) โทร. 092-225-9301
- คุณอุสารัตน์ ทองเกลา (พี่เจ) โทร. 092-225-9300
** หรือสอบถามทาง Line ID : mindedge
โดยทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ตำแหน่งงาน และตอบคำถามค่ะ ***
ติดต่อ  คุณฉัตรนรี ก้องวัฒนากุล
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
อาคาร ไทยศรี (ติด BTS กรุงธนบุรี) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600
Tel:081-437-0111, 080-575-8555 , 092-225-9301
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้