บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี กำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน ต้องการรับสมัครงานพนักงานหลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
-รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
-สรุปและจัดทำรายงานขาย
-ดูแลประวัติลูกค้าติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่สนับสนุนการขาย
-สามารถประมวลผล เพื่อรายงานเสนอผู้บริหารได้
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   สำนักงานใหญ่ : บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น Word, Excel, Internet ได้คล่อง
4. มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. วันปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์
6. E-mail : maneewan@nanmeebooks.com
สวัสดิการ   - เงินเดือน
- โบนัส
- เบี้ยเลี้ยง
- ทุนการศึกษาพนักงานและบุตร
- ค่าล่วงเวลา
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- โครงการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ
วิธีการสมัคร   สมัครด้วยตนเอง
หรือส่ง E-mail :career@nanmeebooks.com
หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อ  คุณมณีวรรณ, คุณนฤวรรณ
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร  10110
Tel:02-662-3000  Fax:02-662-1172
  WebSite : http://www.nanmeebooks.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้