บริษัท เอส ไว เอส เมทอล โปรดัคส์ จำกัด 
บริษัท เอส.ไว.เอส.เมทอลโปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยคุณประนอม โลจนเศษฐ์ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรก โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้าน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท และบริหารงานโดยบุตรชาย คือ คุณสุภาคม โลจนเศรษฐ์

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มานานกว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยมาตรฐานการผลิตสูง ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

สวัสดิการพนักงาน
1. ชุดทำงาน 3 ชุด ( ครบปีมีชุดพนักงานแจกฟรี )
2. ค่าฝีมือ ( ค่ายืน ,ค่าเจียร์,ค่าเชื่อมROBOT ,ค่าเชื่อมCO2 ,ค่าREVISE งาน )
3. ค่าตำแหน่ง
4. ค่าวิชาชีพ
5. เบี้ยขยัน
6. สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
7. ห้องพักอาศัย สำหรับพนักงานมาจากต่างจังหวัด
8. จัดงานเลี้ยงประจำปี
9. เพิ่มความรู้ในการอบรมฝ่ายนอกและภายใน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฎิบัติงาน
ผู้จัดการ QMR (Quality Management Representative)
- รับผิดชอบงานด้านระบบ ISO 9001 : 2008 รวมถึงการตรวจสอบระบบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
- รับผิดชอบงานด้านการจัดทำระบบ ISO 18000
- รับผิดชอบงานด้านการจัดทำระบบ ISO 14000
- รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน   30,000 ขึ้นไป มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด  สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย,หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถด้านการดำเนินการตามระบบ ISO 9001 ,18000 และ 14000 รวมถึงการขอขึ้นระบบจากหน่วยงานที่รับจดทะเบียน
4. มีความรับผิดชอบ มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน มีบุคลิกภาพ/มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร  - สมัครผ่าน E-Mail
ติดต่อ  คุณกิตติ
บริษัท เอส ไว เอส เมทอล โปรดัคส์ จำกัด
8/2 ม. 11, ถนนเทพารักษ์, กม.15 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ  10540
Tel: 0820636661
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้