บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อที่จะทำให้พฤกษาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สำผัสกับความสุขและความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”
Value Engineer Supervisor / โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปนวนคร
Job Purpose

ศึกษาค้นคว้าและคิดค้นเพื่อการลดต้นทุนของการผลิตและติดตั้งโดยไม่ให้มีผลกระทบกับความแข็งแรงหรือมาตรฐานด้านการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของSBU และสามารถเป็นไปตามแผนงานการผลิต

Responsibilities
• ค้นคว้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตและติดตั้ง
• ควบคุมตรวจสอบงาน Drawing Inspector
• ตรวจสอบงานจัดทำ Drawing ของ Draftsman วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางาน Drawing
o ร่วมในการสำรวจและตรวจสอบ defect อันเกิดจากการออกแบบหรือการทำ all plan drawing แล้วรวบรวมส่งให้ PED เพื่อแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด  ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
2. ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือออกแบบการก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
3. ติดต่อ : คุณพวงเพชร โทร : 02-532-8124 ต่อ 219
สวัสดิการ  - บริษัทมีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง
- ประกันสุขภาพ-ประกันชีวิต
- ค่าเช่าบ้าน
- ชุดฟอร์ม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- และสวัสดิการอื่น (ตามตำแหน่งงานนั้น ๆ )
วิธีการสมัคร  - สมัครผ่านอีเมล
- ผู้สมัครสามารถฝาก Resume ได้ที่ Link ของบริษัทฯ ด้านล่างนี้สอบถามรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคลากร โทรศัพท์: 0-2298-0101 ต่อ 2516,2431
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/83 อาคารเอส เอ็ม ชั้น 18 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   10400
Tel:02-298-0101 ต่อ 2516,2431   Fax:02-298-6307
  WebSite : www.pruksa.com/career
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้