ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ 
HIV-NAT หรือ ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์ ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ก่อตั้งขึ้นกว่า 17 ปี โดยดำเนินการวิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ร่วมกับ
นานาชาติ และมีภารกิจหลักคือ
1. เพื่อการศึกษาวิจัยสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ และวิธีการรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างเหมาะสม
2. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและในแถบเอเชียแปซิฟิค
3. HIV-NAT ได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้สูตรยาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิจัยได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ไปในวงการแพทย์ทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน HIV-NAT มีเครือข่ายโรงพยาบาลและสถานที่ทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศ
ผู้ช่วยพยาบาลวิจัย
• Prepare patients schedules included, lab requests, CRFs, OPD and other
• Identify patients suitable for a specific clinical trial through clinical notes’ searches, database searches and referrals from consultants and other physicians, and maintain accurate and up-to-date logs of patients potentially eligible for clinical trials.
• Have a thorough knowledge of any study protocol (including amendments) that you are assigned to.
• Perform visits in accordance with the protocol;
• Co-ordinate their daily schedule with the requirements of the patients according to the protocol.
• Provide direct patient care, using expert nursing knowledge, to their assigned patient caseload.
• Assess the patient, so as to plan, intervene and follow-up on any sign or symptom, whether HIV-related or not, to maintain the rights and well-being of the patient and to fulfil the requirements of the protocol.
• Review as soon as practicable the results of diagnostic tests and to file results in patient’s clinical notes record.
• inform the patient of results as required for patient safety and in accordance with the protocol and the requirements of GCP.
อัตรา  3 อัตรา
เงินเดือน   Attractive salary บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. Completion in Diploma or Bachelor Degree in related field
2. Experience in hospital area
3. Computer skills-Microsoft Office suite
4. Able to communicate in English
วิธีการสมัคร  - สมัครทางEmail
HIVNAT_02@trustmail.jobthai.com
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
Tel:02-652-3040   Fax:02-254-7574
  WebSite : www.hivnat.org
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้