บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด 

ลักษณะประเภทของธุรกิจ เพ็ทโปร ครอบคลุมธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแบบเต็มรูปแบบ หรือ บริการครบวงจรสำหรับ สัตว์เลี้ยง และ เจ้าของ ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง และ ฟาร์ม สัตว์เลี้ยง ใน เพ็ทโปร ซูเปอร์สโตร์, บริการ อาบน้ำ ตัดขน (พอว์พาลส์) , นิตยสาร สัตว์เลี้ยง (เพ็ทเพิล), จัดงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และ รายการทีวี สัตว์เลี้ยง (ทเวลฟ์ มีเดีย) และ การจัด พิธีฌาปนกิจ สำหรับสัตว์เลี้ยง (เพ็ท มาสเตอร์)

www.facebook.com/petprosupermarket
การเงิน
ดูแลการเงินของบริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ดอนเมือง,หลักสี่
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี หรือ การเงิน
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วิธีการสมัคร  + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+66(0)2576 1586-9]
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ  -
บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด
200/252, 255,256, 265 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210
Tel:+ 66(0)2576 1586-9  Fax:+ 66(0)2576 1270
  WebSite : http://www.petpro.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้