บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 148 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในเครือ AEON GROUP ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและให้บริการด้านกฎหมาย บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ
Internal Auditor
1.Engagement planning: วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2.Audit execution: ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมหลักฐาน, ทดสอบการควบคุม, จัดทำกระดาษทำการ)
3.Reporting: รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร
4.Supervising: ทวนสอบกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ตรวจติดตามการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบ
5.Monitoring: ตรวจติดตามการปฏิบัติการ, การแก้ไขต่อประเด็นการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้รับการตรวจสอบ
อัตรา  5 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. -เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 33 ปี
2. ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี/ การเงิน/ การตรวจสอบ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ 3 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน/การธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ, ปฏิบัติการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน, มีความรู้ในการ
5. วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อทำการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง[Risk-based audit]
6. สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กำหนด
7. สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
8. มีความคิดริเริ่ม, สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการควบคุมภายในได้อย่างสมเหตุสมผล
9. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี , สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี , สามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้
สวัสดิการ   -โบนัส 2 ครั้ง / ปี
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-รถรับ-ส่งพนักงาน
-ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 6,000 บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน 20,000 บาท / ครั้ง ค่าทันตกรรม 600 - 2,000 บาท ตามตำแหน่ง
-เบี้ยขยัน
-ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี
-สวัสดิการพนักงานมีบุตร
-ของขวัญแต่งงาน
-กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์
เป็นต้น
วิธีการสมัคร  + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-769-6171]
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ  -
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
699 ชั้น 12 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250
Tel:02-769-6171
  WebSite : http://www.acsservicing.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้