BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 399301]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 พ.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 5 พ.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 4 ธันวาคม 2518 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น เรียนรด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2539
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.5
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : สวนกุหลาบวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : วิทย์ คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.8

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมอุตสาหการ - เครื่องกล - โรงงาน
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. เสื้อผ้า - ช่างแพทเทิร์น - ดีไซด์เนอร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้อำนวยการโรงงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 160000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 20 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2561  ถึง เมษายน 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : แจ้งวัฒนะ ปากเก็ด
ตำแหน่ง : DIRECTOR OF FACTORY
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.บริหารโรงงาน 5 สาขาให้มีกำไร วาง P&L
ทำประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งปี
2.บริหารการผลิตให้ประสิทธิภาพ 100%
3 บริหารการวางแผนผลิต ให้ ส่งมอบทันเวลา ONTIME 100%
4.ควบคุมต้นทุนตามมาตรฐานแต่ละสินค้า ด้านเวลาการผลิต SAM
และปริมาณการใช้ USE
5. จัดการด้านบริหารคุณภาพ ให้สินค้าได้มาตรฐาน
6 .บริหาร PRODUCTIVITY นำระบบต่างๆมาปรับปรุงต่อเนื่อง
5ส ,KAIZEN , LEAN, 7 WASTE ,QCC ,TPM,TQM
7.การวาง BUDGET โรงงาน ประจำปี
8.วางผังค์กร และ แผนกำลังคน ประจำปี
9.การกำหนดKPI และ DRIVE ให้บรรลุเป้าหมาย
10.วางกำลังผลิตประจำปีและวางขยายกำลังผลิต 5 ปี
11. SET ให้มีการตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเองโดยพนักงาน ,
ให้หัวหน้างานตรวจ IN LINE คุณภาพงานที่ตนผลิต
12.ให้มีการสอบskill พนักงาน เกรด A,B, C และแยกสายผลิตA,B,C
และ ฝึก Multi Skill เกรด C เป็นเกรด B
13. SET มาตฐานต่างๆของ 5 PLANTS ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
14. ใช้ YAMAZUMI CHART & TAKT TIME
มาbalance line ให้ได้ประสิทธิภาพ 100%
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2557  ถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ทำแผนกลยุทธทางธุรกิจ ( BUSINESS STRATEGY )
5 ปีล่วงหน้า ,วางแผนกำลังคนและเครื่องจักรและกำลังผลิต 1 ปี
และแผนขยายกำลังผลิต 5 ปี และ ทำงบประมาณ ทุกปี
2.บริหารโรงงาน วางระบบผลิต แบบ LEAN
และปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงขึ้น
และ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ เป็น ความสูญเปล่า
( WASTE) เพื่อให้ต้นทุนต่ำแข่งขันได้
3.บริหารระบบควบคุมคุณภาพ ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
4.บริหารฝ่ายช่าง ในการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
ใช้ TPM มีวาง ระบบ SAFETY STOCK ที่ดีและ
CHECK STOCK อะไหล่ให้ตรง
5.บริหารฝ่ายวางแผน ทำแผน MASTER PLAN ส่งมอบ
สินค้าทันตามที่ลูกค้าต้องการ
6. บริหาร ฝ่าย วิศวกรรม หาเวลามาตรฐานใน
การผลิตสินค้า SAM และ การจัดสมดุลการผลิต,
LAY OUT ระบบการผลิต GROUP INCENTIVE ,
นำระบบ SMED มาใช้และหาแนวทางปรับปรุงใหม่ๆ
7. พัฒนาด้าน Innovation การใช้ SEAMLESS และ AUTO แทนคน
8. มี ประกวด Kaizen award และ 5S award ของ สมาคมไทยญี่ปุ่นระดับประเทศ
9. IMPLEMENT ISO9001:2015

3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2554  ถึง ตุลาคม 2557
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ประเวศ , กรุงเทพ
ตำแหน่ง : VP FACTORY
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ทำแผนกลยุทธทางธุรกิจ ( BUSINESS STRATEGY ) 5 ปี
ล่วงหน้า ให้ได้เป้าหมายบริษัทที่กำหนด
2. วางแผนกำลังคนและเครื่องจักรและงบประมาณ ทุกปี
3. บริหารโรงงาน วางระบบผลิตและควบคุมการผลิตให้
ส่งมอบตรงเวลาและครบจำนวน(OTIF)เพื่อประสิทธิภาพสูงขึ้น,
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ เป็นความสูญเปล่า( WASTE ) เพื่อให้ต้นทุนต่ำ
4. บริหารระบบควบคุมคุณภาพ สินค้าให้ได้คุณภาพดีตรงที่ลูกค้าต้องการ
5. บริหารด้านบุคคล วางกลยุทธด้าน HR และทำ ROAD MAP
ในการพัฒนาคน สร้างวัฒนธรรมองค์กร , สร้างแรงงานสัมพันธ์
ผ่านการประกวดแรงงานระดับประเทศ
และความผูกพันภายในองค์กร ผ่าน HAPPY WORKPLACE
และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและตรวจสอบ PAYROLL ,
ทำแผนRECRUIT และคัดเลือก พนักงานที่มี JD ตรง
กับความต้องการแต่ละแผนก
6. บริหาร SUPPLY CHAIN แผนกจัดซื้อ ร่วมกับคู่ค้า VENDOR
ในการส่งวัตถุดิบแบบ JIT และการเจรจา ต่อรองที่ราคาถูกลงใช้ VOLUME ทั้งปี
7. บริหารฝ่าย STOCK วัตถุดิบ โดยทำ LOCATION
ในการจัดเก็บที่สะดวกในการหาและ เบิกจ่ายโดยใช้โปรแกรม NAV และ
CHECK STOCK ให้ตรง อยู่เสมอ
8. บริหารฝ่ายช่าง ในการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
ใช้ TPM และมีวาง ระบบ SAFETY STOCK ที่ดีและ
CHECK STOCK อะไหล่ให้ตรง
9. บริหารฝ่ายวางแผน และ MER โรงงาน รับ ORDER ลูกค้า
และกำหนดการส่งมอบสินค้า ทันตามที่ลูกค้าต้องการ
10.บริหารฝ่าย PATTERN และห้องตัวอย่างด้าน DEVELOP สินค้าใหม่
11.บริหาร ฝ่าย วิศวกรรม หาเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้าSAM , การจัดสมดุลการผลิต LAY OUT ,
ระบบการผลิต GROUP INCENTIVE หรือผสม ระบบเหมาชิ้น Center บ้างแผนกกับGroup สายประกอบ
และ Monitor ในline ผลิต และการทำ Kaizen ต่างๆ


  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2560  ถึง กันยายน 2560
สถาบัน : SGS
หลักสูตร : ISO9001:2015
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2556  ถึง ธันวาคม 2556
สถาบัน : กรมโลจิกติก กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสูตร : SUPPLY CHAIN
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2545  ถึง เมษายน 2546
สถาบัน : มหาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
หลักสูตร : MINI MBA

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : บริหารคนเก่ง และ สร้างทีมเก่ง และ คิดสร้างสรรค์ และ แก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน และ คิดเป็นระบบ และ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี และ ใช้ระบบ ERP โปรแกรม SAP และ ใช MS.OFFICE : EXCEL,WORD,POWER POINT และ EMAIL ,INTERNET ได้เก่ง

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1.ประกวด LEAN AWARD ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รางวัล DIAMOND AWARD
2.ประกวด KAIZEN AWARD ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )ได้รางวัล DIAMOND AWARD
3.ประกวด 5ส AWARD ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )ได้รางวัล DIAMOND AWARD
4.ขยายโรงงานใหม่ให้ SABINA ที่บุรีรัมย์และยโสธร
5.ใช้ INNOVATION ระบบอัตโนมัติแทนคนและระบบเย็บแบบ SEAMLESSและระบบยืนเย็บ
ุ6.เป็นQMR ติดตั้งระบบ ISO9001:2015 , ISO14001 , OHSAS18001 ได้สำเร็จ
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30