พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค. 2558)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค. 2558)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   23 กันยายน 2537 / อายุ 26 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
  เพศ :   หญิง
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ
  สถานะภาพทางทหาร :   -

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2558
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปวช.
  ชื่อสถานศึกษา :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
  วุฒิการศึกษา :   ปวช
  สาขาวิชา :   คหกรรมศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.62
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปวส.
  ชื่อสถานศึกษา :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
  วุฒิการศึกษา :   ปวส
  สาขาวิชา :   คหกรรมศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   3.16

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 3 วัน เหตุผล เตียมพร้อมก่อนเริ่มงาน
  สถานะการทำงาน :   ว่างงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. ธุรการ  2. คีย์ข้อมูล
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
   งานอิสระ (Freelance)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   12000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com