พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 26 มิ.ย. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 26 มิ.ย. 2562)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   12 มีนาคม 2552 / อายุ 10 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : Rickyusats กิโลกรัม
  เพศ :   1
  สถานะสมรส :   หม้าย
  สัญชาติ :   รคยทร‚
  ศาสนา :   ยพร˜ยทยธ
  สถานะภาพทางทหาร :   Rickyusats

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  นครสวรรค์
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   ในปี พศ. 2523
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ต่ำกว่ามัธยม
  ชื่อสถานศึกษา :   Rickyusats
  วุฒิการศึกษา :   Rickyusats
  สาขาวิชา :   Rickyusats
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก
  ชื่อสถานศึกษา :   Rickyusats
  วุฒิการศึกษา :   Rickyusats
  สาขาวิชา :   Rickyusats
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   Rickyusats

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :  
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   ช่างอื่นๆ
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. งานบริการทั่วไป/บริกร
  2. จัดซื้อ/คลังสินค้า
  3. สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. Rickyusats  2. Rickyusats  3. Rickyusats
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
   งานนอกเวลา (Part Time)
   งานอิสระ (Freelance)
   งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   18000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com