พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 20 ส.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ส.ค. 2562)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   27 มีนาคม 2539 / อายุ 24 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
  เพศ :   หญิง
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
  สาขาวิชา :   ธุรกิจระหว่างประเทศ
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.80

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน วัน เหตุผล ต้องทำเรื่องลาออกจากที่เก่า
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  2. งานบริการทั่วไป/บริกร
  3. บุคคล/ฝึกอบรม
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   17000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com