พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 ก.ย. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ก.ย. 2562)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   1 ตุลาคม 2534 / อายุ 29 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 90 กิโลกรัม
  เพศ :   ชาย
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ
  สถานะภาพทางทหาร :   ผ่านเเล้ว

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  ปทุมธานี
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2559
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมวคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์นนทบุรี)
  วุฒิการศึกษา :   ป.ตรี
  สาขาวิชา :   โทรคมนาคม
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.68
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปวส.
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมวคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์นนทบุรี)
  วุฒิการศึกษา :   ปวส.
  สาขาวิชา :   อิเล็กทรอนิกส์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.45

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   เริ่มทำงานได้เลย
  สถานะการทำงาน :   ว่างงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. อื่นๆ
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. ช่าง  2. อื่นๆ
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   15000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com