พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 11 ก.ย. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ก.ย. 2562)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   10 กุมภาพันธ์ 2539 / อายุ 24 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 185 ซม. น้ำหนัก : 79 กิโลกรัม
  เพศ :   ชาย
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ
  สถานะภาพทางทหาร :   ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  ปทุมธานี
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
  สาขาวิชา :   เศรษฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   3.52

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   เริ่มทำงานได้เลย
  สถานะการทำงาน :   ว่างงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   เศรษฐศาสตร์
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  2. ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. พนักงานประจำ
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   15000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ :   รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่5 อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com