พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 29 ก.ย. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ก.ย. 2562)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   31 สิงหาคม 2535 / อายุ 28 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
  เพศ :   หญิง
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  เชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
  สาขาวิชา :   เศรษฐศาสตร์ เกษตรทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดลล้อม
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.24
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
  ชื่อสถานศึกษา :   โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
  วุฒิการศึกษา :   มัทธยมศึกษา
  สาขาวิชา :   วิทย์-คณิต
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.70

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   เริ่มทำงานได้เลย
  สถานะการทำงาน :   ว่างงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   เศรษฐศาสตร์
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. Teller Bank
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
   งานนอกเวลา (Part Time)
   งานอิสระ (Freelance)
   งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   17000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com