พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 ก.ย. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ก.ย. 2562)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   1 พฤศจิกายน 2538 / อายุ 25 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 150 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
  เพศ :   หญิง
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  ชลบุรี
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
  สาขาวิชา :   เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.74
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปวส.
  ชื่อสถานศึกษา :   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  วุฒิการศึกษา :   ปวส
  สาขาวิชา :   อิเล็กทรอนิกส์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   3.30

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องลาออกจากที่เก่า
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  2. จัดซื้อ/คลังสินค้า
  3. วิศวกร
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. ธุรการทั่วไป  2. จัดซื้อ
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   17000 บาท

ประวัติการทำงาน
  ประสบการณ์ทั้งหมด :  1 ปี

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
  ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
  ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :   MS Office
   

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com