พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค. 2550)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   4 มกราคม 2527 / อายุ 35 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
  เพศ :   ชาย
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ
  สถานะภาพทางทหาร :   -

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  จันทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
  สาขาวิชา :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.40
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
  ชื่อสถานศึกษา :   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
  วุฒิการศึกษา :   ม.6
  สาขาวิชา :   วิทย์-คณิตย์
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.30

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 20มีนาคม2550 วัน เหตุผล กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย
  สถานะการทำงาน :   ว่างงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  2. งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
  3. การขาย/การตลาด
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. QA/QC
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   7000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com