BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 29 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การเกษตร


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการฟาร์ม , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา , พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ อัพเดท 21 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารวิทย์_คณิต


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้านงานวิจัย อัพเดท 16 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุดรพัฒนาการ


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CS , Barista , นักวิชาการเกษตร อัพเดท 13 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ่ชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรีพฤฒาว้ทย์-คณิต


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , พนักงานธุรการ , พนักงานบริหารงานทั่วไป อัพเดท 11 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ควบคุมคุณภาพ , การผลิต อัพเดท 9 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรรหารเเจ่มใสวิทยา 1วิทย์ - คณิต


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย , ควบคุมคุณภาพ , ผลิต อัพเดท 9 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรรหารเเจ่มใสวิทยา 1วิทย์ - คณิต


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย , ควบคุมคุณภาพ , วิชาการ อัพเดท 7 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรรหารเเจ่มใสวิทยา 1วิทย์ - คณิต


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยนักวิชาการ , ธุรการ , การเกษตร ศัตรูพืช อัพเดท 6 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสามชุกรัตนโภคารามวิทย์คณิต


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 4 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลงยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สัตวศาสตรื
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลงยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีสัตวศาสตรื


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าเกษตร , สิ่งแวดล้อม , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 2 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เกษตรศาสตร์


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 28 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 24 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม สัตวศาสตร์
ปวส.คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมสัตวศาสตร์


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง อัพเดท 21 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี มทร.ศรีวิชัย ตรัง การจัดการประมงและ ธุรกิจสัตว์น้ำ


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , นักวิชาการเกษตร , บริหารทั่วไป อัพเดท 12 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เกษตรศาสตร์


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 10 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาการเกษตร


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการขาย , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 27 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปฐีวิทยา


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ อัพเดท 15 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชุมพร
ปวส. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยาวิทย์-คณิต


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , การประมง อัพเดท 9 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิเเสนวิทยาวิทย์-คณิต


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ อัพเดท 6 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(วข. สุรินทร์) ประมง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(วข.สุรินทร์)ประมง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30