BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,365 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 5 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประมง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราชประมง


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทางประมง , ฝ่ายคลังสินค้า , พนักงงานธนาคาร อัพเดท 2 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวีวิทยาวิทย์-คณิต


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร , ธุรการ ประสานงาน , วิจัยเกษตร ฝ่ายบุคคล อัพเดท 29 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายทุ่งฝนวิทยาคารวิทย์ คณิต


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแลป , พนักงานขาย อัพเดท 13 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมวิทย์-คณิต


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ อาหารสัตว์ , เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ เนื้อสัตว์ชำแหละ อัพเดท 12 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราสัตวศาสตร์


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่สรรหา , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อัพเดท 9 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองบัวพิทยาคารวิทย์-คณิต


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการขาย อัพเดท 4 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี สถาบันราชเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์, มสธ. ประมง, ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ปวส.สถาบันราชภัฎอุบลราชธานีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างานไม้ดอกไม้ประดับ , พนักงานเกษตร , พนักQCภูมิทัศน์ อัพเดท 4 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวนประดับ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสว่างแดนดินวิทย์-คณิต


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการขาย อัพเดท 4 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์, มสธ. ประมง, ส่งเสริมการเกษตร
ปวส.สถาบันราชภัฎอุบลราชธานีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 4 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ลำปาง สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายลำปางกัลยาณีอังกฤษ จีน


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , พนักงานทั่วไป อัพเดท 3 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิพืชสวน


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 2 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยืมหาสารคาม เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยืมหาสารคามเกษตรศาสตร์


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ , เซลล์ขายสินค้า , นักวิชาการ อัพเดท 29 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสัตวศาสตร์


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 29 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา พิษณุโลก สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่สัตวศาสตร์


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลสัตว์ , นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการ , งานด้านการจัดการดูแลสัตว์ อัพเดท 26 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 25 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร วัดพรหมประสิท สังคม


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกษตร , กรมอุทยานพันธุ์พืช , ตรวจคนเข้าเมือง อัพเดท 24 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียน-


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรัยนสามัคคีวิทยาคมวิทย์-คณิต


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ทดลอง , พนักงานบริการ อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสันป่าตองวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30