BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลส่งเสริม , สัตวบาลประจำฟาร์ม , นักวิชาการสัตวบาล อัพเดท 29 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาครศิลป์-คำนวณ


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน แผนกบริหารหน้าแปลง , หัวหน้างาน , ผู้ช่วยผู้จัดการสวน/ไร่ อัพเดท 28 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์วิทย์-คณิต


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานดูแลสวน , ผู้ช่วยกุ๊ก , driver พนักงานขับรถ อัพเดท 25 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เทคโนโลยีเกษตร


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 24 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชัยนาท
ปวส. วษท.ชน. สัตวศาสัตร์
ปวช.วษท.ชน.พืชศาสัตร์


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานราชการ , เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ , เจ้าหน้าที่กรมการสัตว์ อัพเดท 24 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารวิทย์-คณิต


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 21 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ วิทย์-คณิต


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักกงาน , หัวหน้างาน , ผจก อัพเดท 19 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์การเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์การเกษตร


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 19 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น กีฏวิทยา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นชีววิทยา


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , เร่งรัดหนี้สิ้น อัพเดท 15 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคล/ฝึกอบรม , ธุรการ , พนักงานดูแลฝ่ายผลิตภัณฑ์เกษตร อัพเดท 13 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ทรัพยากรเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาวิทย์-คณิต


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและจัดซื้อผลไม้ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบเกษตร อัพเดท 13 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ พืชไร่-นา
ปวส.วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมพืชไร่-นา


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลไก่เนื้อ , สัตวบาลส่งเสริม , สัตวบาล อัพเดท 6 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสังขะวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป , ประสานงานทั่วไป , ส่งเอกสาร อัพเดท 4 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทคโนโลยีการเกษตร


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานเอกสาร , พนักงานข้าราชการ อัพเดท 1 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานนวดประจำโรงแรมหรือร้านนวด , การติดต่อประสานงานทางภาษาญี่ปุ่น , การตลาดและการติดต่ระหว่างประเทศ อัพเดท 30 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลและเทคโนโลยีตะวันออก พืชไร่-นา
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นพืชศาสตร์


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ส่งเสริม อัพเดท 28 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์วิทย์ คณิต


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานที่รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต , งานที่ำเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำ , ธุรการ อัพเดท 28 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตน์ วิทย์-คณิต


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผนักงานผ่ายผลิต อัพเดท 27 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ลำพูน
ปวส. เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ช่างยนต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายก.ศ.น


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยและพัฒนาการเกษตร , การบริหารและการจัดการทั่วไป , พนักงานธนาคาร อัพเดท 26 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาคประสิทธิ์คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , นักวิชาการปศุสัตว์ , พนักบริการภาคพื้นดิน อัพเดท 14 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีโรงแผน1 วิทยาศาสตร์ คณิตรศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30