BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,366 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , อาจารย์/ครู , ผู้ช่วยนักวิจัย อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาทรัพยากรชนบท
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , นักวิชากการปฏิบัติการ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชไร่


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 15 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , นักวิจัยและพัฒนา อัพเดท 15 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปฐพีวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรัทธาสมุทร-


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเกษตร อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกษตรศาสตร์


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง , พนักงานบัญชี อัพเดท 9 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุยบุรีวิทยา


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร , พนักงานธนาคาร(สินเชื่อ) , พนักงานธนาคาร อัพเดท 3 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเศรษฐศาสตร์การเกษตร


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Landscape suppervisor อัพเดท 3 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกษตรศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ชินีมุกดาหารเทคโนโลยีสารสนเทศ


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 3 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เกษตรศาสตร์


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , ผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ อัพเดท 1 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 1 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.โพธิ์ทอง"จินดามณี"วิทย์-คณิต


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานเอกสาร อัพเดท 1 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เกษตรอุสาห์กรรม


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบ , พนักงานขับรถ , พนักงานเก็บข้อมูล อัพเดท 1 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม เกษตรศาสตร์ (การประมง)
ปวส.มหาวิทยาลัยนครพนมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน Part time อัพเดท 28 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบัวขาว


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการฟาร์ม อัพเดท 28 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมศิลป์-คำนวณ


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกตำแหน่ง อัพเดท 28 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม อัพเดท 24 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสายวิทย์ - คณิต


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : barista อัพเดท 23 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี แม่โจ้เชียงใหม่ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบุญวาทย์วิทยาลัยวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30