BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,366 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเกษตร , นักวิจัย , นักสำรวจ อัพเดท 21 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพญาเม็งรายวิทย์-คณิต


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , การขาย บริการ , สัตวบาล อัพเดท 20 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาขตบางพระ สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสัตวศาสตร์


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , พนังงานบุคคล , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อัพเดท 12 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมส์วิทย์-คณิต


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าแปลงผลืต อัพเดท 11 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มสธ. ส่งเสริมการเกษตร


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานติดรถไปรษณีย์ , ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร , ดูแลฟิตเนส อัพเดท 11 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกับการเกษตร , งานที่ทำต่างประเทศ , เกี่ยวกับอาหาร อัพเดท 2 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.สินปุนคุณวิชญ์ วิทย์ - คณิต


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 27 เม.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรป่าไม้
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายพืชศาสตร์


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , ฝ่านการผลิต , หัวหน้างานตรวจเช็ค อัพเดท 3 เม.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขา พืชคุณภาพ


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัฒนาชุมชน , พนักงานการตลาด , ผู้ช่วยเชพ อัพเดท 30 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มสธ บริหารธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์การตลาด


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี , จิตวิทยาและการบริหาร , บริการ อัพเดท 26 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวิทย์-คณิต


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร , วิจัยและพัฒนาการเกษตร , นักวิชาการเกษตร อัพเดท 25 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาวิทย์-คณิต


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวแพทย์ประจำบริษัท ประเภทปศุสัตว์เช่นไก่ อัพเดท 8 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 29 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การเกษตร


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการฟาร์ม , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา , พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ อัพเดท 21 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารวิทย์_คณิต


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้านงานวิจัย อัพเดท 16 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุดรพัฒนาการ


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CS , Barista , นักวิชาการเกษตร อัพเดท 13 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ่ชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรีพฤฒาว้ทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , พนักงานธุรการ , พนักงานบริหารงานทั่วไป อัพเดท 11 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ควบคุมคุณภาพ , การผลิต อัพเดท 9 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรรหารเเจ่มใสวิทยา 1วิทย์ - คณิต


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย , ควบคุมคุณภาพ , ผลิต อัพเดท 9 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรรหารเเจ่มใสวิทยา 1วิทย์ - คณิต


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย , ควบคุมคุณภาพ , วิชาการ อัพเดท 7 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรรหารเเจ่มใสวิทยา 1วิทย์ - คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30