BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 12 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สัตวสาตร์
ปวช.อาชีวศึกษาเพชรบุรีอาหารและโภชนาการ


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การผลิต ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 10 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. มหาวิทยาลัยนครพนม พืชศาสตร์
ปวช.มหาวิทยาลัยนครพนมเกษตรศาสตร์


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัย แลป , นักวิชาการ , เจ้าหน้าท่ธุรการ อัพเดท 9 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริม , นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อัพเดท 8 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประมง


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ อัพเดท 27 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , พนังงานทั อัพเดท 21 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังชิ้นวิทยาวิท-คณิต


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนัคงานผลิต อัพเดท 18 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปราจีนบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนยางตลาด


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สัตวบาล , พนักงานธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 18 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์วิทย์-คณิต


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ปศุสัตว์ , พนักงานขายในศูนย์กระจายสินค้า อัพเดท 16 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สัตวบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสลกราชวิทยานุกูล2แผนกวิทย์-คณิต


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 16 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน พืชไร่นา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.โพนทองพัฒนาวิทยาวิท-คณิต


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนก_ควบคุมการผลิต , หัวหน้าแผนก_ควบคุมการผลิต อัพเดท 9 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เกษตร
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตร


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 8 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พืชศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่พืชสวนประดับ


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าตรวจสอบ อัพเดท 7 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สัตวศาสตร์
ปวส.ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชากาเกษตร , พนักส่งเสริมการเกษตร , ผู้จัดฟาร์ม อัพเดท 29 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาวิทย์-คณิต


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , ผู้จัดการฟาร์ม , เจ้าหน้าที่เกษตร อัพเดท 28 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเสริมการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครขอนแก่นวิทย์-คณิตย์


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , นักวิทยาศาสตร์ , นักวิจัย อัพเดท 23 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุ่งคล้านครวิทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale , admin อัพเดท 23 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริม , นักสำรวจ , พนักงานควบคุม อัพเดท 10 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง , นักปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 10 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15วิทย์ - คณิต


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริม , พนักงานขาย , พนักงานควบคุมคุณภาพผลผลิต อัพเดท 9 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูพานวิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30