BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,368 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทั่วไป


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พืชศาสตร์ (ไม้ผล)


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริม , เจ้าหน้าธุรการ , เจ้าหนควบคุมฝ่ายผลิต อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรบือวิทยาคารวิทย์-คณิต


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพลีลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริหารฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร , หัวหน้าเกษตรประจำฟาร์ม อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พังงา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน lab สี อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ทุ่งศรีอุดม


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์
ปวส.พืชศาสตร์


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้เกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัฏจันทร์เกษม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาวิทย์-คณิต


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , สัตวบาลส่งเสริม , สัตวบาล อัพเดท 19 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Admim , ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเกษตรกรรม


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาคณิตรศาตร์


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักการเกษตร อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเกษตรศาสตร์


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 11 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงานโครงการ , จัดซื้อ อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายเงินสด อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปางวิทย์-คณิต


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานเกษตรอินทรีย์ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดสิค้า อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 18 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสวัสดี -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวัสดี-


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการด้านสุขภาพ , ธุรการ , นักวิชาการด้านประมง/ชีวเคมี อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรสาสตร์ ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30