BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่การเงิน , ธุรการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พรังงานขายอาหารสัตว์บก , พนังงานส่งเสริม , สัตวบาล อัพเดท 17 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาร วิทยาเขต สุรินทร์ สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาสัตวศาสตร์


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Farm Manager(ผู้จัดการไร่) อัพเดท 12 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , พนักงานเกษตรวิชาการ , เจ้าหน้าที่การเกษตร อัพเดท 8 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายประจวบวิทยาลัยวิทย์-คณิต


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาวิทย์-คณิต


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ , นักวิชาการ , หัวหน้า อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์
ปริญญาตรีมทร.อีสานสุรินทร์พืชศาสตร์


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธุ์ อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planner , Production planning อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Rajamangkala University of Technology Thanyaburi Animal Science


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล(ไก่) อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการวิทย์-คณิต


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , เจ้าหน้าที่ขาย อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธนานี สัตวศาสตร์


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Quality control , บัญชี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.วิทลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารวิทย์-คณิต


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์ม , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , นักวิจัย อัพเดท 15 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 14 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ธุรการ อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบุรี
ปวส. มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจ.เพชรบุรี เกษตรศาสตร์


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล อัพเดท 11 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ชลบุรี-


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 7 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อตลาดเช่าซื้อรถยนต์ อัพเดท 7 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริม , พนักงานห้องแลป อัพเดท 6 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30