BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,368 ประวัติ


6281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ , หัวหน้างาน , พนักงาน อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน พืชศาสตร์ -พืชสวน
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์เกษตรศาสตร์


6282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , งานอนุรักษ์ , งานฟื้นฟูป่า อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ พืชสวน
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรเกษตร


6283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานห้องปฏิบัติการ อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตกรรมชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี ตรังวิทย์-คณิต


6284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริม อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกษตรศาสตร์ พืชไร่


6285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริม อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี ราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์ พืชไร่ นา
ปวส.วิทยาลัยเกษตรนครพนมพื๙ศาสตร์ พืชไร่


6286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , พนักงานเกษตร อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงปัญญาวิทย์-คณิต


6287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยีเกษตร
ปวส.วษท.สุพรรณบุรีพืชศาสตร์


6288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต


6289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA , ผู้จัดการ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อุตสาหกรรมประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์-คณิต


6290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อุตสาหกรรมประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์-คณิต


6291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย , ส่งเสริม , หัวหน้าฝ่ายไร่ อัพเดท 22 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. นาสนุ่นวิทยาคมวิทย์-คณิต


6292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเกษตร อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาศาสตร์-ภาษาญี่ป่น


6293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายนำผึ้งวิทย์-คณิต


6294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 20 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชไร่
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพืชไร่


6295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริมเกษตร , ผู้ช่วยนักวิจัย , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 20 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลาวิทย์-คณิต


6296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์ม , เจ้าหน้าที่ห้อง Lab , สัตวบาล อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


6297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ริสซิ่ง , สินเชื่อ อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเสริมการเกษร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายช่างยนต์


6298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สงเสริม , เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี ราชมงคลลำปาง พืชไร่
ปวส.ราชมงคลลำปางพืชศาสตร์


6299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานขาย , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 18 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมวิทย์-คณิต


6300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 17 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30