BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,311 ประวัติ


6281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานวิจัยเกษตร , ส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


6282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พีชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวชิรปราการวทยาคมวิทย์-คณิต


6283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผช.เภสัช , เจ้าหน้าที่ห้องยา อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกษตรศาสตร์


6284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยนักวิจัย , นักวิชาการ อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสตร์ (ไม้ผล)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมภาคเหนือ


6285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร , พนักงานขาย , พนักงานประสานงานฝ่ายขาย อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนำยืนวิทยาวิทย์-คณิต


6286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานธนาคาร , พนักงานทั่วไป อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยวิทย์-คณิต


6287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีวิทย์- คณิต


6288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , ผู้ช่วยนักวิจัย อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต นครศรีธรรมราช พืชศาสตร์ -พืชสวน
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต นครศรีธรรมราชพืชศาสตร์


6289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , นักวิชาการ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เขาวงพิทยาคารวิทย์-คณิต


6290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา , sale executive , นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์


6291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามพืชศาสตร์


6292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยวิจัย , ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณธ์ อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาวิทย์-คณิต


6293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานขาย อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี่ราชมงคล วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสีกันวิทย์- คณิต


6294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 14 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : พัทลุง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วีรนาทศึกษา -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอนุบาลพัทลุง-


6295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : q.c , ประสานงานทั่วไป อัพเดท 14 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


6296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร , ส่งเสริมการขาย , นักวิชาการ อัพเดท 13 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เกษตรศาสตร์ /พืชและสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมวิทย์-คณิต


6297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่เพาะเลียงสัตว์น้ำ , ส่งเสิมการขาย อัพเดท 12 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีวิทย์-คณิต


6298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , สัตวบาล อัพเดท 12 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม. เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายยโสธรพิทยาคมวิทย์-คณิต


6299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิทยาศาสตร์ อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตกรรมชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชวิทย์-คณิต


6300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม , พนักงานควบคุมคุณภาพอาหาร , ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 309 310 311 312 313 314 315 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30