BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,365 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ มีใบอนุณาติ , ขับรถ มีความสามาตรในการขับ , ขับรถ มีประสบการ อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ท่าชนะ
ต่ำกว่ามัธยมบ้านเกาะมุขค์


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Food safety อัพเดท 30 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ อัพเดท 27 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สัตวศาสตร์


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์ อัพเดท 26 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการวิทย์-คณิต


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เทคโนโลยีการเกษตร แขนงธุรกิจการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาวิทย์-คณิต


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการขึ้นไป , การเงินการธนาคาร อัพเดท 24 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 24 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศึกษาสงเคราะห์นางรองวิทยาศาสตร์-คณิตศาสต์


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , เสมียร , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , ทุกตำแหน่งงาน , พนักงานราชการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : แพร่
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจ.แพร่ เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพสองช่างยนต์


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสัตว์น้ำ , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา​ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ประมง


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่การเงิน , ธุรการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พรังงานขายอาหารสัตว์บก , พนังงานส่งเสริม , สัตวบาล อัพเดท 17 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาร วิทยาเขต สุรินทร์ สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาสัตวศาสตร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Farm Manager(ผู้จัดการไร่) อัพเดท 12 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , พนักงานเกษตรวิชาการ , เจ้าหน้าที่การเกษตร อัพเดท 8 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายประจวบวิทยาลัยวิทย์-คณิต


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาวิทย์-คณิต


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ , นักวิชาการ , หัวหน้า อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์
ปริญญาตรีมทร.อีสานสุรินทร์พืชศาสตร์


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธุ์ อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planner , Production planning อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Rajamangkala University of Technology Thanyaburi Animal Science


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30