BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการขายอาหารสัตว์น้ำ , พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ อัพเดท 17 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมวิทย์-คณิต


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคาร อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ประมง , เกษตร อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประมง
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ประมง


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านประมง , ด้านเกษตร อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมง


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 20 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พานพิทยาคม วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีม.เกษตรศาสตร์คณะ เกษตร สาขา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จัดซื้อ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 18 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาตร์


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธรุการ , บริการลูกค้า อัพเดท 10 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคถลางการโรงแรมและการท่องเที่ยว


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , นักร้อง นักแต่งเพลง อัพเดท 9 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมวิทย์-คณิต


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมวิทย์-คณิต


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บ่อเลี้ยงปลา , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมวิทย์-คณิต


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขายอาหารสัตว์ , ผู้แทนขายพันธุ์สัตว์ , ผู้แทนขายยาสัตว์ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคา


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บ่อเลี้ยงปลา , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมวิทย์-คณิต


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 1 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สัตวศาสตร์


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 30 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 28 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ผู้ช่วยพัฒนาวิจัยและผลิตภัณฑ์ , พนักงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาหารสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ธุรการ , ประสานงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองบัวพิทยาคารวิทย์-คณิต


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 16 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยาเกษตร-อุตสาหกรรม


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CharlesStomy , CharlesStomy , CharlesStomy อัพเดท 9 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี CharlesStomy CharlesStomy
ปวส.CharlesStomyCharlesStomy


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30