BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,368 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธุ์ อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planner , Production planning อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Rajamangkala University of Technology Thanyaburi Animal Science


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล(ไก่) อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการวิทย์-คณิต


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , เจ้าหน้าที่ขาย อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธนานี สัตวศาสตร์


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Quality control , บัญชี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.วิทลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารวิทย์-คณิต


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์ม , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , นักวิจัย อัพเดท 15 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 14 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ธุรการ อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบุรี
ปวส. มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจ.เพชรบุรี เกษตรศาสตร์


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล อัพเดท 11 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ชลบุรี-


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 7 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อตลาดเช่าซื้อรถยนต์ อัพเดท 7 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริม , พนักงานห้องแลป อัพเดท 6 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมง


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ , พนักงานคลังสินค้า , ขับรถผู้บริหาร อัพเดท 2 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ระยอง
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เกษตรศาสตร์


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 1 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรป่าไม้
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนพืชสวน


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , ตรวจคุณภาพสัตว์น้ำ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 30 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมวิทย/คณิต


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงาน , จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร อัพเดท 29 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์วิทย์-คณิต


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร , พนักงงานขาย , ประสานงาน อัพเดท 28 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีธาภิเศกวิทย์-คณิต


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 27 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาเอก 12 12
ปวส.1212


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30